30 de setembro de 2010

For Bono....

A ticket......please......
(O Bono lê avidamente o que se publica nesta xafarica....and just in case.....)

Sem comentários: